Apica ZebraTester Intermediate Course - May 9th (Stockholm)

Apica ZebraTester är ett kraftfullt skript-och lasttestverktyg. I denna kurs installerar vi ZebraTester och skapar ett enklare skript som vi sedan exekverar i Apica LoadTest Portal.

  • Lastgeneratorer (exec agenter)
  • Installation
  • Arkitektur översikt
  • Menyer och navigering
  • Spela in websidor och flöden
  • Exekvera test
  • Analysera testresultat

Datum: 9 mars och 18 maj
Tid: 09:00 – 12:00
Plats: Apica, Garvargatan 9, Stockholm
Pris: 0 kr. Avbokningsavgift 1000 kr
Egen dator skall medtas

Anmäl dig till kursen här

1 Like